Doelgroepen

De doelgroep van Zorgkwekerij Blinkendewilg

De doelgroep is de groep deelnemers van zorgkwekerij Blinkende Wilg.verwijderen)

Deze groep varieert sterk in leeftijd (vanaf 18 tm 65 Jaar) , interesses en lichamelijke/ psychische conditie.

Maar wat hen bindt is het gezamenlijke werk in de kas, tuin, bos,  keuken of creatieve ruimte.

Een vertrouwde omgeving en regelmaat in het werk in een juiste arbeid/rustverhouding zijn belangrijke pijlers voor de uitvoering van het werk. Zorgkwekerij Blinkende Wilg biedt haar deelnemers deze ingrediënten voor een goede dagbesteding zonder werkdruk ,zodat men kan werken aan persoonlijke doelen. Kijken wat wel kan!

Deze doelen staan beschreven in een begeleidingsplan en hebben bijvoorbeeld betrekking op meer zelfvertrouwen , beter dag/nacht ritme, of betere sociale contacten.  Deelnemers die zich verder willen ontplooien kunnen gebruik maken van de diverse instructie dagen die we bieden die betrekking hebben op het veilig werken met machines en een goede collegiale samenwerking. Voor de ontspanning is er jaarrond een recreatief programma met uitjes en feestjes.   

Alle deelnemers van de Zorgkwekerij Blinkende Wilg hebben een indicatie. 

Doelgroepen
Website laten maken door Dotsimpel