Wij hebben het Kwaliteitswaarborg ZorgboerderijenWij hebben het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Doelgroepen

Bij de vraag wie mee kan helpen , kwamen we tot de slotsom dat de medewerkers licht fysieke arbeid aan  moeten kunnen. Door de diversiteit aan klussen is een mate van zelfredzaamheid noodzakelijk.

  • Mensen met een lichte verstandelijke handicap
  • Mensen met een lichte lichamelijke handicap
  • Mensen in een fase van burn out herstel
  • Mensen uit fase 4 van de sociale dienst
  • Langdurig werklozen
  • ZMLK/ZMOK leerlingen en schoolverlaters
  • Jongeren uit de hulpverlening
  • Mensen meteen lichte vorm van dementie

P.s Indicatie is noodzakelijk