Wij hebben het Kwaliteitswaarborg ZorgboerderijenWij hebben het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Doelgroepen

Bij de vraag wie mee kan helpen , kwamen we tot de slotsom dat de medewerkers licht fysieke arbeid aan  moeten kunnen. Door de diversiteit aan klussen is een mate van zelfredzaamheid noodzakelijk.

 • Mensen met een lichte verstandelijke handicap
 • Mensen met een lichte lichamelijke handicap
 • Mensen in een fase van burn out herstel
 • ZMLK/ZMOK leerlingen en schoolverlaters
 • Jongeren uit de hulpverlening
 • Mensen meteen lichte vorm van dementie
 • mensen met een psychiatrische achtergrond.
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel

P.s Indicatie is noodzakelijk

Wanneer is de blinkendewilg geen geschikte werkplek ?

 • Wanneer je in een rolstoel zit en niet zelfstandig naar het toilet kan
 • Wanneer je dagelijks worsteld met hardrugs verslaving en de bijbehorende problematiek laat zien.
 • Wanneer je jezelf niet meer onder controle hebt en (fysiek) agressief wordt.
 • Wanneer je  zo psychisch in de war bent dat je niet meer in staat bent om afleiding te zoeken in het werk.